Witam Państwa

Niniejsza kancelaria rozpoczęła działalność w sierpniu 2016 roku.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Maciej Batorski
uprawniony jest do prowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych w stosunku
do dłużników z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.
Z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości położonych
poza właściwością Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Zapraszam do współpracy i zapoznania się z informacjami zawartymi na niniejszej stronie.