ul. Powstańców Warszawy 23
44-101 Gliwice
tel.: 32 33 87 400
www.gliwice.sr.gov.pl

ul. Promienna 15
40-157 Katowice
tel.: +48 32 204 32 94
www.izba.katowicka.komornik.pl

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 76
20-950 Lublin
www.e-sad.gov.pl