Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Maciej Batorski 
uprawniony jest do prowadzenia egzekucji z nieruchomości, które 
pozostają bezpośrednio we właściwości dla Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Właściwość Sądu Rejonowego w Gliwicach obejmuje miasta: Gliwice, Knurów
i Pyskowice oraz gminy i podległe sołectwa: Gierałtowice, Pilchowice,
Rudziniec, Sośnicowice, Toszek oraz Wielowieś.

 

Wnioski o wszczęcie egzekucji wobec dłużnika dostępne są na naszej stronie w zakładce: FORMULARZE